۵ احاطه ضروری که در سطر موفقیت به آن نیاز داریم

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، موفق بودن را می نبوغ از جنبه های مختلف وارسی و وصف کرد. چیزی که در این دوره از زندگی باید بیشتر از همیشه به آن توجه کرد، دست خط موجود برای رسیدن بوسیله موفقیت درون سطح جهانی است. موضوع این است که با تفاوت های عمیقی که داخل استیل عمر افراد در جهان ابداع شده، نسل های بعد اینده برای طی کردن مسیر موفقیت شان، به چه چیزهایی نیاز دارند و در این راه چطور باید هدایت شوند. در ادامه  ۵ مهارت ضروری برای نسل آینده که در حروف موفقیت به آن نیاز دارند را بخوانید و به فرزندان خود آموزش دهید تا سراب بعدی چیره تر از حال مجهز باشد.

توفیق در هر لباس و حد ای می ‎تواند تحسین شود؛ اما، چیزی که اکثر انسان می توانند تو مورد آن اصلاح کنند این است که باید دربرگیرنده احساس خوشنودی و امان باشد. یکی از راه های ارائه این احساسات، گشودن هر چه بیشتر درهای فرصت با فراگیری تسلط های ارزشمند زندگی است. تو حالی که روندها در طی زمان می آیند و می روند و صرفه جویی و ادب می تواند تغییر کند، تسلط هایی وجود دارد که هر شخص برای پیشرفت خویشتن باید به آن ها دست یابد. برای اطمینان از این که نسل بعدی چگونه قادر بوسیله ادا این کار خواهد بود، ۵ مهارت ضروری بخاطر نسل آینده را در امتداد وارسی کنید و با چالش های پیش رو آشنا شوید.  تفکر انتقادی

توانایی فکر کردن برای خویشتن مهارتی اساسی بخاطر توفیق درون زمانی است که مفهوم اشتغال و محل فرمان تو حال تبدیل می باشد. تفکر انتقادی بوسیله روشنی خود هدایت شده و خود-منضبط است؛ بنابراین، شما باید بتوانید به روشی واقع بینانه و مجرد دار برای خود تفکر کنید. جمله مشهور «آلبرت انیشتین» (Albert Einstein) داخل این باره می گوید:

«آموزش» صرفا یادگیری حقایق نیست؛ بلکه، هدایت حافظه برای فکر کردن است.

اولاد جدید برای یادگیری اقتدار های ضروری، لازم است فراتر از یادداشت برداری و به خاطر واگذار کردن اطلاعات برای امتحانات برود و فهم خویشتن را بیش از همیشه استقامت کند. آن ها نیاز دارند تا بیاموزند چگونه در مورد خودشان فکر کنند و مشکلات را در زمان پا بر جا حل کنند. توسعه این توانایی به صرفه دانشجویان امروز و رهبران فردا خواهد بود.  سازگاری

استعمال از فناوری های بی سابقه مفید است که اکثر دانشجویان و متخصصان در زندگی روزمره خویشتن باید ارتکاب دهند. با این که این طور فناوری هایی تو وهله اول می تواند عمر را آسان کنند؛ اما، اغلب شرایط جدیدی را به همراه می آورند که شما برای ادامه مسیرتان بوسیله یادگیری آن ها ملزم خواهید شد. یک مثال خوب تو این مورد چگونگی کاربرد چندین شرکت پیشرو از فناوری های مدرن برای رونق جناب خود در میدان جهانی است.

چنین حرکت هایی منجر به این می شود که همدستی های سطح بالا کارمندان خویشتن را به فقره از طرز دور و استعمال کامل از عصر دیجیتال اغوا کنند. فقره مستقیم با کارمندی که داخل منطقه زمانی متفاوتی زندگی می بطی ء می تواند تنها یکی از تغییراتی باشد که اولاد بعدی داخل اتیکت کار منظم خود تجربه خواهد کرد. دوده های بعدی باید بتوانند خود را با تکنولوژی های روز سازگار کنند و داخل غیر این عارض از مسئله ظهر می متشابه.  احاطه های ارتباطی عالی

مهارت های ارتباطی خوب چه به عارض حضوری و چه بوسیله رخساره آنلاین بنیادی هستند. نسل مربوط باینده باید در این موارد سرآمد باشد و هر از چند گاهی این امر شامل هدایت محاوره ها و ارتباطات آن ها در امور متنوع همچنین می شود. همان طور که تو ارتفاع رمز شد، ممکن است برای این ارتباطات، شرایط خاصی وجود داشته باشد. مانند اعضای اصلی یک تیم که در مکان های مختلف زندگی می کنند. این عزب یکی از سناریوهای فراوانی است که نشان می دهد مردم نیاز به چند وجهی بودن دارند و باید یاد بگیرند چگونه با مصرف از رسانه های متاخر با دیگران بستگی برقرار کنند و روابط ویژگی خود را گشادگی دهند.

همچنین با بود این که تو بیشتر محل های امر احتیاج به استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند Slack یا Skype وجود دارد، ارتباط کتبی همچنین نکته زیاد مهمی است. تسلط حساسیت مطلب و نوشتن به واژه های دیگر، باید جزو مهارت های اساسی دانشجو و کارمند مدرن باشد. حس فرهنگی

درک عمیق فرهنگی می تواند منجر بوسیله تعاملات مثبت تر، مشارکت بهتر و گفتگوهای واقعا مفید شود. با توجه بوسیله این که «نسل زی» (Generation Z) یا «زومرها» غالبا به عنوان یکی از گوناگون ترین اولاد های امروزی عنوان می شوند، تنوع بیشتری از صداها و دیدگاه ها در محل کار آینده وجود خواهد داشت. درک فرهنگی، بخشی عمده از پیشرفت در بیشتر فرهنگ هاست.

با گسترش تجارت بین المللی بوسیله عنوان جنبه مهمی از زندگی مدرن، باهم اتحاد کردن های بزرگ تو صنایع برتر داخل حال استقبال و آموزش این کار به کارمندان خویشتن هستند. شرکت هایی مانند Google، Novartis و Coca-Cola به دلیل ابتکارات خلاقانه داخل زمینه تنوع معروف هستند. از آنجا که شرکت هایی مانند این ها اغلب به نشانی پیشرو و موجب دهنده مورد توجه قرار می گیرند، واضح است که تا چند نسل بعدی که نیروی کار متاخر مسبوق این فضا می شوند، چنین مفهومی در اکثر شرکت های صنایع مربوطه امری عادی خواهد بود. ابتکار عمل و پویایی

تو حالی که رقابت یک نیروی محرکه عادی برای دستیابی به موفقیت در زندگی به احصائیه می رود، اکنون دنیا متجاوز از هر زمان دیگری بوسیله هم پیوند خورده است. بسیاری از صنایع در یک مرحله جهانی فراتر از آن چه نسل های قبلی داخل آن رقابت می کردند، در حال هم چشمی هستند.

شما باید این واقعیت را درون نظر بگیرید که این طور چیزی بدان معناست که بصیرت آموزان و دانشجویان باید تقلا کنند تا در سطح کشوری و حتی فراتر از آن هم چشمی کنند. بوسیله زودی داشتن اختراع عمل و انگیزه برای رقابت، عنصری بنیادی در پیمایش جنبه های اختصاص زندگی خواهد بود، خصوصا در مورد فرصت های شغلی و تحصیلی آینده.

عین: مجتمع خبرنگاران