۲ ترفند روانشناسی بخاطر بزمین نشستن به اهداف

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، آغاز یک سال جدید، همیشه سبب انسان را بوسیله قدم برداشتن به سوی اهدافش تقویت می کند؛ بوسیله نحوی که ما تو سال جدید می توانیم یک فرصت عالی برای غرض گیری دوباره، دم تازه کردن و ارتکاب دادن کارهای جدید بوسیله دست آوریم.

بسیاری از ما از سال جدید به عنوان فرصتی بخاطر گلچین اهداف جدید استفاده می کنیم، اما همان طور که سال دنباله می یابد، اغلب متوجه می شویم که دستیابی بوسیله این اهداف شگفت آور دشوار است.

سبب ، یک چیز نامشخص است، ولی فقط بوسیله این دلیل که شما در گذشته جدیت کرده اید، به این انتزاعی حلق که شما نمی توانید درون آینده قاهر باشید. موجب مشابه یک موتور است که می توانید آن را تنظیم کنید و فرمان آن را تو مسیر مقاوم بچرخانید.

بیایید به چند ترفند روانشناسی برای غرق شدن با موتور جهت خاص خویشتن نگاه کنیم، زیرا می توانیم اهداف خویشتن را برای سال جدید تعیین کنیم.

به جای کمال مطلوب عملکردی، شعار یادگیری تعیین کنید

ما معمولا، هنگامی که اهدافمان را تعیین می کنیم، به آنچه که می خواهیم بوسیله دست آوریم و از آن آستانه ای که می خواهیم رد شویم، پندار می کنیم که به نشانی مثال می توان بوسیله ۲۰ پوند وزن ناچیز کردن، دویدن تو ماراتن و یا صعود گرفتن در شغل اشاره کرد.

این اهداف، خاص و ظاهر هستند، اما تحقیقات نشان می دهد که تعیین اهداف بلندمدت عملکردی بر اساس نتایج دستاوردها ممکن است به اندازه اهداف تنظیم مهارت های جدید که می خواهید یاد بگیرید، مفید نباشند.

خلال یک تحقیق، دانشجویان ابتکاری بیدار رشته MBA (مدیریت تصرف و کار) که برای احاطه ها و دانش متاخر مانند درس مؤثر شبکه مرام گذاری کرده بودند، درون مقایسه با کسانی که عزب بخاطر نمره های خوب شعار گذاری کردند، هم احساس رضایت بیشتری داشتند و غصه امتیاز های بهتری کسب کرده بودند.

بنابراین، چنانچه هدف شما ناچیز کردن معادل است به یک جایگزین نگاه کنید، امّا نسب این است که به جای تعیین یک مرام مشابه کمتر کردن ۲۰ پوند، بهتر است که دانش تغذیه خویشتن را با درس دستورالعمل های جدید و سالم افزایش دهید و این کار نه تنها یک هدف خاص را قفا می کند، بلکه برازنده دسترس تر اندوه است.

 دقت کنید که اهدافتان با قیمت های عمر تطبیق داشته باشد

چگونه در مورد اهدافتان غرض می گیرید؟ آیا آن ها را از اهداف هم سن و سالان خویشتن الهام می گیرید؟ آیا اهدافتان توسط والدین و خواه معلم هایتان تعیین شده اند؟

موجب مرام گذاری و دلیل تعیین آن کمال مطلوب تأثیر بسزایی به خشکی امدن دستیابی به آن خواهد داشت که یکی از آن ها می تواند مقدار های زندگیتان باشد.

بها ها همان اهداف نیستند. تصور کنید در یک قایق در اقیانوس، قایقرانی می کنید. اهداف مثل جزایری داخل کران هستند که بوسیله سمت آن ها سفر می کنید و ارزش ها مثل هنرمند قطبی هستند که شما را داخل دست خط جماز صبر می دهند، اما وقتی از ارزش ها مصاحبت می شود، هنرمند قطبی هر کسی با یک نفر دیگر یکسان نیست و بنیادی این است که بدانید چه چیزی برای شما شکوه دارد تا بتواند به شما دستیار بطی ء.

برای برخی، تماس اجتماعی، یک ارزش بزرگ بخاطر زندگی است و شاید برای آن ها، یک کمال مطلوب خوب، کشف فعالیت های جدیدی است که می توانند با دوستانشان عمل دهند تا به اجتماع کمک کنند. یک شهید امکان پذیر است داوخواه شدن داخل یک پناهگاه محلی حیوانات باشد تا فرد فقط بتواند به کارکنان آن پناهگاه کمک بطی ء و فقط یک تجربه را با آن ها بوسیله پول اعانه بگذارد.

برای برخی دیگر، دستیابی بوسیله خاصیت و قدرت یک ارزش برای زندگی محسوب می شود که درون این صورت، کمال مطلوب آن ها می تواند ایجاد (یا یادگیری نحوه ساختن) یک پلتفرم اشتراکی شایان مشاهده بخاطر تأثیرگذاری بر دادرسی باشد.

بخاطر برخی از افراد حزن قول به طبیعت یک ارج به شمار می آید. بنابراین، یک مرام مبتنی پیاده شدن ارزش می تواند برای راه اندازی یک باغ یا صرفه جویی داخل خرج برای تجهیزات کمپینگ باشد.

از خودتان بپرسید که آیا اهداف شما به خشکی امدن اساس ارزش های بزرگتر عمر شما هستند؟ که اگر پاسخ شما منفی است دوباره اهدافتان را مشخص کنید. بنابراین، چنانچه شعار شما مدال دهنده ارزش شما است، باید همان شعار را دنبال کنید، مربوط به گمان بیشتری دارد که فیروز باشید.

عین: باشگاه خبرنگاران بالغ