رژیم غذایی می تواند سرعت سوخت و ساز را کاهش دهد

براساس استیناف ها، معمولا مدتی پس از رژیم غذایی افراد دوباره دستخوش افزودن وزن می شوند و بخشی از اندازه آن ها برمی گردد. براساس ادعاهای مختلف، دلیل این سیلان تأثیر رژیم غذایی کنار متابولیسم خواه فرایند سوخت وساز بدن است. رژیم غذایی می تواند سرعت سوخت وساز بدن را کاهش دهد؛ اما درمقابل، اثرهای مثبتی هم پهلو آن خواهد گذاشت.

در مناقشه بنزین وساز، معمولا به سرعت بنزین وساز اشاره می شود. سرعت بنزین وساز به تعداد کالری هایی گفته می شود که در حالت صبر می سوزانید؛ البته با تکثیر فعالیت کالری های بیشتری می سوزند. برای کاهش کمیت ازطریق رژیم باید مقدار کالری مصرفی کم از کالری ای باشد که می سوزانیم. بدین ترتیب، بدن مجبور می شود از ذخایر انرژی مثل چربی کاربرد بطی ء تا این کاستی را جبران کند؛ درون مولود ، سرعت سوخت وساز اندوه تبدیل می یواش.

از بین رفتن بافت های ماهیچه خلال رژیم (روزمره تقریبا با سرعت ۱۵ تا ۲۵ کالری به ازای هر کیلوگرم) باعث کاهش سرعت سوخت وساز هنگام استراحت می شود؛ ازاین رو، احتیاج بوسیله کالری غم کاهش می یابد. گفتنی است بدن هم بخاطر ذخیره ی انرژی و به حداقل رساندن کاهش وزن، سرعت بنزین وساز را کاهش می دهد.

وقتی بدن کاهش ذخایر روغن را احساس کند، فرایند ترموجنسیس تطبیقی (تولید گرما در بدن) را آغاز می درنگ. این فرایند سرعت سوخت وساز بدن در حالت استراحت را کاهش می دهد و با وجود رژیم غذایی موکد از کاهش کمیت جلوگیری می کند. ترموجنسیس تطبیقی معمولا در طول سه گانه روز مبدا رژیم غذایی آغاز می شود و امکان پذیر است باعث افزایش اندازه مجدد شود.

نمونه ای از اثر ترموجنسیس تطبیقی تو پژوهشی تو سال ۲۰۱۶ منتشر شد. این پژوهش شرکت کنندگان ارائه تلویزیونی «بزرگ ترین بازنده» را تجسس کرد که نتایج نشان عدل سرعت سوخت وساز شرکت کنندگان حتی چند سال پس از کاهش حد آهسته شده است. انبازی کنندگان باید ۵۰۰ کالری کمتری از کالری روزانه ی برازنده انتظار مصرف می کردند. کاهش سرعت سوخت وساز هم زمان با کاهش وزن درون پژوهش های دیگر غصه دیده شد. بااین حال، هنوز رک نیست با ثابت شدن معادل این جریان کاهش سوخت وساز ادامه علنی می کند خواه خیر.

براساس استیناف ها، ترموجنسیس مقایسه ای تو وعده ی رژیم واقعی به رخ واکنشی موقتی به کاهش وزن قیافه می دهد. بوسیله طورکلی، شواهد جامعی مبنی بر کاهش طولانی مدت قضیه بنزین وساز حیات ندارد. معیارهای متعددی می توانند بر نرخ سوخت وساز بدن تأثیر بگذارند؛ بنابراین، تغییر این معیارها می تواند بین افراد متفاوت باشد. برای مثال، براساس پژوهش ها سرعت سوخت وساز بدن پهلو اثر رژیم سریع کاهش می یابد؛ اما افرادی که کاهش موکد در سرعت سوخت وساز را تجربه می کنند، از فاتحه سرعت بنزین وساز بالاتری داشتند.

تخمین دست بالای ارج های سوخت وساز در آغاز بررسی یا خطا تو پیش بینی ارج بنزین وساز پس از کاهش قطع هر دو پهلو نتایج پژوهش تأثیر می گذارند. به طورکلی، سرعت بنزین وساز بدن براثر کاهش وزن آهسته می شود. برهان این فرایند کاهش پیمانه ی بدن و تاثیر بدن بوسیله حفظ بافت ها و ذخایر سوختی عمده است؛ اما فعلا توافقی بر ادامه ی این روند بود ندارد. کمیت گیری و پیش بینی این کاهش سرعت به پژوهش های آینده وابسته است.تغییرات متابولیک

کاهش سرعت بنزین وساز، تنها یکی از پیامدهای کاهش اندازه محسوب می شود و تغییر اصلی کاهش وزن، کاهش چربی بدن است. درواقع، این کاهش باعث کوچک شدن اندازه ی سلول های روغن می شود و این سلول ها کاملا نهان نمی شوند. کاهش وزن ی سلول های روغن علامت دهنده ی خالی شدن ذخایر سوختی بدن و کاهش هورمون لپتین است. لپتین معمولا از اشتها مانع می شود و سرعت سوخت وساز را افزایش می دهد؛ ولی با کاهش سطح هورمون لپتین، مقدار سوخت وساز تیمار کاهش می یابد و گرسنگی افزایش می یابد.مقاله های مرتبط:رژیم غذایی معکوس عایق از افزودن پیمانه نمی شود؛ اما مزایای دیگری داردبا ۱۲ رژیم غذایی پرطرفدار در گیتی آشنا شوید

هنگامی که وزن کم می کنید، ناف هورمون اینسرتین کمتری را آزاد می درنگ. هورمون اینسرتین تنظیم کننده ی اشتها است. قیمت ناچیز لپتین و اینسرتین باعث افزایش حساسیت گرسنگی و در نهایت خوردن بیش از قطع می شود. با کاهش اندازه ی سلول های چربی، قند بیشتری جذب و روغن به شکلی بهینه برای دستیار به بازیابی سوخت از دست رفته پس انداز می شود؛ تو نتیجه، بدن شما سلول های چربی بیشتری تولید می یواش تا بتوانید درون آینده برای تطبیق با بحران کالری، چربی بیشتری پس انداز کنید.

طولانی چالش های یادشده درون نهایت به سوخت وساز بهترین تر و سالم لطافت منجر می شوند. برای مثال، سلول های چربی کوچک تر برای صلح و صفا کاری هستند؛ در مقابل سلول های روغن بیمار و فوت عملکرد مناسبی در نجات از قند و چربی مازاد نخواهند داشت. بدین ترتیب، معیار زیادی قند و روغن درون خون به حیات می آید و ریسک مقاومت انسولینی و دیابت و بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.

بوسیله طورکلی، رژیم نمی تواند سوخت وساز بدن را بی نظم کند؛ بلکه می تواند به عملکرد آن کمک کند. براساس پژوهش ها، ورزش یا بوسیله بیان سهل تر فعالیت فیزیکی با حفظ کردن پیمانه ایدئال و جلوگیری از کاهش سرعت سوخت وساز، از افزودن وزن مجدد پیشگیری می کند و در بلندمدت باعث پایدار ماندن وزن می شود.بیشتر بخوانید:احتمال تجلی کوویدی دیگر بیش از فرض ما استهمه گیری ویروس کرونا تو ایران از نگاه آمار و ارقام [بوسیله روزرسانی: ۴ اسفند ۹۹]تمرین قدرتی قطعی درد زانو را خلوت نمی دهدوزیر بهداشت: کانون مسری کرونای انگلیسی مسافران عراقی به خوزستان بودندغذاهای بیمار فقط مضر نیستند؛ بلکه مقدور است اعتیادآور اندوه باشند