اینفوگرافیک | تاثیر نیم زور های مغز پهلو عملکرد افراد | چگونه بازدهی محدودیت خویشتن را افزایش دهیم؟

به گزارش همشهری آنلاین، اگر تا کنون به نحوه عملکرد خویشتن درون زندگی روزمره توجه کرده باشید باخبر انفراد های مشخصی می شوید که کنار اساس نظریه های مشهور، مربوط به فعالیت نیمکره های عدد شما هستند.

نکته اصلی این است که تقدیر های مختلف عدد عملکردها و وظایف مختلفی برای کمک بوسیله تدریس ما به عهده داری دارند.

داشتن تمریناتی که این مناطق را شعار راحتی می دهد می تواند ادراک، حافظه و کارایی ما را در یادگیری موضوعات جدید گشایش بخشد. از دیگر سو، این ویژگی های مغزی می تواند فرآیند آموزش و درس هر شخص را تحت تاثیر راحتی دهد.

بوسیله این معنا که فعالیت بیشتر نیم عنف چپ یا نیم کره راست مغز، فایده مستقیمی بر شخصیت، توانایی و مهارت آموزی دارد.

به طور مثال یک فرد عبث مغز با نظر آسمان ابری ممکن است بگوید: آسمان خاکستری شده، ممکنه بارون بیاد؟

در برابر یک فرد چپ مغز احتمالا خواهد گفت: هواشناسی اعلام کرده که عزب ۳۰% احتمال بارندگی بود داره ولی با وجود اون ابرای کومولونیمبوس علاوه کنار بارون توسعه عظیم و برق هم میزنه!

درون اینفوگرافی دامن به تجسس این ویژگی ها پرداخته ایم: برای دریافت فایل با کیفیت اوج کلیک کنید

منبع کالج آنلاین و هاروارد هلث آشنایی با تفاوت میان عدد ضایع و مغز چپ تمام مغز خاستگاه خلاقیت است