اکثر تازه پولدارهای جهان از چه راهی ثروتمند شده اند؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، تعداد افرادی که تو سال ۲۰۱۹ میلادی ثروت خالص آنها از ۳۰ میلیون دلار فراتر رفته با ۶ درصد تکثیر بوسیله ۵۱۳ هزاره و ۲۴۴ نفر رسیده است.

این بدان معناست که انباشتگی افراد بسیار پولدار جهان در حال حاضر از کشورهایی همچون ایسلندو مالتبیشتر شده است. اگر می خواهید ثروتمند شوید به این ۹ موعظه ادا کنید

جمعیت افراد متجاوز ثروتمند جهان تا سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۷ درصد رشد بوسیله حدود ۶۵۰ هزار نفر خواهد رسید.

تو حال فراهم ۴۶.۸ درصد افراد بسیار دارا جهان در آمریکازندگی می کنند و نزدیک به ۱۲ درصد آنها نیز بی حرکت چینهستند. این نسبت برای کشورهای آلمان، فرانسهو ژاپن نیز بوسیله ترتیب ۴.۵، ۳.۶ و ۳.۳ است. ۳ روال مالی که شما را پولدار می بطی ء

مقصود می رود شمار افراد بسیار ثروتمند دنیا خلال پنج سال آینده داخل اقتصادهای رو به رشدی همچون هند، ویتنام، چین، مالزی، مصرو اندونزیبیش از سایر کشورهای جهان اضافه باید.