تصاویری از مگاصیص ؛ فروشگاه ایرانی درون ونزوئلا

ویدئو | لحظه گشادن نخستین فروشگاه عرضه کالاهای ایرانی درون ونزوئلا تاثیر آمریکا به باز کردن فروشگاه ایرانی در ونزوئلا | آستان ایران را در نیمکره غربی تحمل نمی کنیم! پیام مهمی که از روستای مگاصیص درون ایران برای آمریکا سفیر شد