ایکیا به دنبال اثاثیه رباتیک

امروزه خواه به دلیل رشد جمعیت یا قیمت بالای مسکن، اغلب خانه ها درون متراژهای پایین ساخته می شوند و این مسئله صاحب خانه را با چالشی بخاطر جا اعطا کردن اسباب و اثاثیه خود داخل فضای کوچک موجود، پیدا می کند.

شرکت سوئدی ایکیا (IKEA) با ارائه طرح ساخت اثاثیه رباتیک راهکاری برای مشکل جا دادن اسباب اثاثیه در ساختمانی های کوچک امروزی یافته است.

این اثاثیه های موتوریزه می توانند زیبنده با نیاز صاحب خانه محل قرارگیری یا حالت خود را تحول دهند. این بدان معناست که در کشش روز که دیگر به اورنگ نیازی ندارید، سریر رباتیکتان متناسب با احتیاج شما به مبل خواه میز فقره تبدیل شده و آخر شب بار دیگر به لباس تخت تو می آید.

بنابر اطلاع رسانی های IKEA این شرکت با استارتاپ آمریکایی Ori داخل ساخت ربات روگنان (Rognan) همکاری خواهد کرد.

مفهوم اثاثیه رباتیک به شناخت خود چیز جدیدی ازاله و قبلاً نیز مشابه این ثمر ساخته شده بود.

مقصود می رود این ریختگی از محصولات قیمت بالایی داشته باشند، اما ازآنجایی که IKEA به عنوان سازنده اسباب و اثاثیه بخاطر توده های انسان از هر قشری شناخته می شود، بنابراین شوق می رود تا این ثمر جدید در قیمت ارزان لطافت عرضه شود.

جزئیات اضافی در این باره تو دست نیست، ولی پیش بینی می شود کمپانی سازنده تابستان آتی اطلاعات بیشتری را داخل این زمینه منتشر کند.