ویدئو | اژدر صیاد پرنده را داخل بین زمین و آسمان خورد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، یک مار بزرگ در پارک ملی ماسایی مارای کنیا پس از کمینی حرفه ای و حمله ای زیاد سریع یک پرنده را دم پرواز شکار کرد.

در ادامه، فیلم صید پرنده توسط مار را مشاهده می کنید. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4