چطور در روزهای صفت از ماسک استفاده کنیم؟

به گزارش همشهری آنلاین، باید توجه کرد که در روزهای بارانی، ماسک ها به خوبی فرمان نمی کنند و مانع از ارجاع کرونا ویروس نمی شوند و به همین دلیل ماسک های جراحی یک بار مصرف هستند؛ چراکه در برابر آب آسیب دیده و از هم وا می مسئله و بنابراین بی نفوذ کردن می شوند.

در ریشه حال سایر ماسک ها مانند ماسک های پارچه ای و خواه N۹۵ و… نیز درون آب و هوای مرطوب، مشابه ماسک های جراحی آسیب پذیر هستند.

پهلو اساس تحقیقات انجام شده، در طی کاربرد از ماسک، بوسیله محض اینکه صورتتان خیس شد، باید آن را بی آب کنید و از ماسک متاخر و بی آب مصرف کنید.

بنابر اعلام کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر همین بنیان ضروری است که حتما تو روزهای بارانی ماسک یدک همراه تان داشته باشید.