ناظران بورس چرا در منفی ها نمادها را راکد نمی کنند؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، میدان سرمایه یکی از حقیقی ترین بازارهایی است که خلال ماه های گذشته دولت از آن برای کنترل نقدینگی مصرف کرده است. شاخص طاس بورس از ابتدای امسال با رشدی یک میلیون و ششصد هزار واحدی به قله تاریخی خود درون عدد دو میلیون و صد هزار واحد روان بود که تصمیم گیران تو اقبال بوسیله ناگاه با تصمیماتی خلق الساعه بازار تنخواه را وارد یک سازش عمیق و به اعتقاد برخی از کارشناسان وارد فاز سقوط کردند. زکام بورس ادامه دارد | شاخص بی مو با قله ۱.۷ میلیون واحد خداحافظی کرد آشنایی با ۱۰ اصطلاح پرکاربرد بورس در روزهای رونق راسته سرمایه

اما در این بین چندی تصمیمات در راه اندازی بورس، علی الخصوص نهادهای ناظر درون این بازار بیش جای تعجب دارد. مقابل ماده ۱۷ مجدد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات تو بورس اوراق بهادار تهران، اگر ارزش پایانی یک نماد خلال ۵ روز معاملاتی پی داخل پی، با نوسان ۲۰ درصد مواجه شود (چه ۵ درصد مثبت و چه ۵ درصد منفی)، صنع نظارتی داخل راه اندازی بورس و درون بورس ها موظف هستند، درون اولین زمان ممکن، نماد معاملاتی را به مدت ۶۰ دقیقه راکد کرده تا اطلاعیه شفاف سازی  توسط ناشر منتشر شود. در این مدت تشبیه کردن تو وضعیت سفارش گیری نگه داشته می شود.

البته ناشر داخل خصوص انتشار افشای اطلاعیه شفاف سازی ول است. تو صورتی که شرکت بورس این اطلاعیه را منتشر نکند، نماد پس از اسکان یک ساعته باز خواهد شد.

اما داخل صورتی که ناشر اطلاعات با ابهت منتشر کند، مطابق با ماده ۱۶ مجدد با آن رفتار خواهد شد. برابر این ماده، نماد معاملاتی بوسیله رخساره خودکار موقت پس از ارسال اطلاعات با اهمیت به صورت زیر متوقف و بازگشایی می شود:

۱- چنانچه افشای اطلاعات با بزرگی شرکت تو گروه الف راحتی داشته باشد، تشبیه کردن معاملاتی بوسیله نعوظ خودکار متوقف شده و داخل بدوی روز معاملاتی سپس بازگشایی خواهد شد. در این صورت ارزش تو روز معاملاتی سپس به رخساره حراج ناپیوسته عاری قدم لرزه قیمت باز خواهد شد. داخل این شرایط حجم بن برابر ۱ تو دیدن اندوهناک می شود.

۲- اگر افشای معلومات با جلال مشارکت در دسته ب قرار داشته باشد، در صورتی که اطلاعات با اهمیت تا ۹۰ دقیقه قبل از پایان مجمع معاملاتی ارسال شود، تشبیه کردن معاملاتی بوسیله نعوظ خودکار، به مدت ۶۰ دقیقه راکد و بعد از آن بازگشایی می شود؛ اما اگر افشای اطلاعات با بزرگی در ۹۰ دقیقه پایانی نشست معاملاتی ارسال شود، تشبیه کردن معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در مجمع معاملاتی پس ازآن بازگشایی خواهد شد. در صورتی که تو گروه ب قرار داشته باشد، حراج ناپیوسته با فردی دامنه نوسان عمل می گیرد. چرا نهادهای ناظر بوسیله وظایف خود انجام نکردند؟

اما درون این وضعیت که بین ۷۰ تا ۱۰۰ نماد بورسی هنگام دو هفته گذشته با کاهش بیش از ۲۰ درصد نرخ مواجه شده اند، اداره بورس موافق قانون باید این نمادها را برای مدت حداقل یک ساعت ایستا می کرد. این تو حالی است که داخل روزهایی که بازار با ردیف خرید مواجه بوده است، اداره بورس هر نمادی که ۲۰ درصد رشده می کرده است را به سرعت متوقف می کرده است.

این فرق در نحوه بازرسی پیاده شدن ارتعاش تو بورس متکی به تصمیمات تو بورس را با چالش مواجه کرده است.

در سامانه فارس غلام همچنین سوژه های متعددی سبب اطلاع دادن دلایل و چرایی ابطال معاملات و خواه عدم بازگشایی یا توقف نمادها در برهه های مختلف بوسیله ثبت رسا است. یکی از اصلی ترین سوژه های ثبت شده داخل این سامانه با نشانی «لزوم نظارت بر نظرات سلیقه ای ناظران بورس» بوده است. دیدن کوتاه مدت یا بلندمدت | سهامداران کدام گزینه را انتخاب کنند؟