چطور بوسیله طور ایمن از پلکان استفاده کنیم؟

به گزارش همشهری آنلاین در مرحله فاتحه باید پلکان مناسب برای کاری که می خواهید انجام دهید انتخاب کنید. بلندی نردبان باید داخل حدی باشد که بوسیله راحتی به جایی که می خواهید برسد.

معمولا بخاطر کارهای خارج از خانه امکان پذیر است بوسیله نردبان تاشوی بزرگ یا یک پلکان یک طرفه خواه کشویی بلندتر نیاز داشته باشید.

به یاد داشته باشید که که در پلکان های تاشو حداکثر تا دو پله و داخل نردبان های یک طرفه حداکثر تا سه پله مانده به راس پلکان بیشتر بالا نروید.

نکته بعد اینده «کود کاری» پلکان است- یعنی میزان وزنی که نردبان می تواند طاقت بطی ء که شامل اندازه شما و ابزارهایی است که بوسیله همراه دارید. بنابراین باید به برچسب سازنده از این لحاظ دقت کنید. نردبان را پیش از استفاده وارسی کنید

– هیچگاه از نردبانی که شکسته یا خم شده خواه ویرانه شده مصرف نکنید.

– نردبان را بوسیله مداقه وارسی کنید تا پیچ، لولا یا پله شل شده نداشته باشد.

– روغن، گریس، برف یا کپک یا سایر مایعات شیب را از روی نردبان پاک کنید.

– نردبان خراب شده را با تعمیر کردن موقتی مصرف نکنید. نردبان را درست کار بگذارید

– اطمینان حاصل کنید که پلکان روی سطح مقاوم و هموار و غیرلغزنده ای صبر دارد.

– اگر در خارج کار می کنید، نردبان را دور از سیم های برق، شاخه های شجر و سایر موانع نگهدارید.

– قاعده ۴ به یک برای استفاده از نردبان به کار ببندید، یعنی  اگر نسبت ارتفاع سر نردبان تو نگرش تماس با خرابه تا زمین ۴ متر باشد، پایه نردبان باید یک متر تا دیوار فاصله داشته باشد.

–  اگر می خواهید روی سقف جایی بروید، قاعده پلکان باید یک متر بالاتر از سقف باشد.

– اگر از پلکان کشویی استفاده می کنید، بخش های پایین و بالای قطعه های نردبان باید همپوشانی داشته باشند تا پلکان پایدار باشد.

– هنگام مصرف از نردبان تاشو مطمئن شوید که نردبان کاملا باز شده و مفصل نردبان که دو بخش آن را به اندوه متصل می کند، کاملا ضایع و قفل شده است. نکات امان هنگام بالا عدول کردن از نردبان

– مطمئن شوید که پلکان به درستی روی سطح هموار قرار گرفته و مستقر است.

– مطمئن شوید که کف کفش هایتان تمیز است تا روی پله ها نلغزید. ملکی های با کف چرمی نپوشید، چرا که امکان پذیر است باعث لغزیدن شما شوند.

– همیشه کفش های بنددار یا چکمه بپوشید، نه صندل یا ارسی لاپایی. بندهای کفش هایتان را باید قائم چین خورده باشید تا مادون کفش نیاید.

– هنگام بالا روبیدن از نردبان رو به آن باشید و تو مرکز پله ها حرکت کنید. هر دو نرده نردبان را استوار در دست بگیرید.

– اگر بالای نردبان دست تان بوسیله جایی که می خواهید نمی رسد، به جایی اینکه دست تان را دراز کنید، از پلکان پایین بیاید و جای نردبان را معاوضه کنید.

– هیچگاه عاری حضور کس دیگری در اطرافتان از نردبان رفعت نروید.

– بار زیادی روی نردبان نگذارید. هر کود یک نفر باید بالای پلکان برود.

– چنانچه زود خسته می شوید، اگر حمله های بیهوشی دارید خواه داروهایی مصرف می کنید که باعث گیجی یا خواب آلودگی می شوند، از نردبان استفاده نکنید.