۵ موردی که اگر درون گوگل سرچ کنید پاسخ لغزش می گیرید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ریدرز دایجست، گوگلموتور خیز وجوگری است که پاسخی از خود به شما نمی دهد؛ بلکه اطلاعاتی را که مردم ها در وارستگی او قرار دادند، برای شما گردآوری می بطی ء. بوسیله این دلیل که ربات ها و سامان ها عاری از دریافتن و درک قدر یا بهای چیزی انسانی هستند، گوگل داخل برخی موارد نه عزب بوسیله ما کمک نمی کند؛ بلکه مشکلات زیادی نیز مستحکم می کند. درون این یادداشت با ۵ موردی که نباید در گوگل سرچ کنید آشنا شوید.

۱. گوگل ترنسلیت

چنانچه از گوگل ترنسلیت استعمال کرده باشید، شاید بیدار عموم بندی ناقص و عدم حس موضوعی ترجمه گوگل شده باشید. جالب است بدانیم فداکار از جملات معنای سلبی می دهند عاری اینکه فعل منفی در آن به کار رفته باشد. اتومبیل برگردان گوگل به برهان لیس درک اقدام واژه نامه و نقص گرامری قابل اعتماد نیست و توصیه می شود برای ترجمه  مطالب اساسی و خطیر از گوگل استفاده نکنید.

۲. مواردی که شما را آشفته می کند!

بخاطر مثال، ممکن است کلمه «کرونا» شما را آشفته کند. اگر کرونا کلمه موجود در جمله ای باشد که سرچ می کنید، تمام مطالب و داده هایی که با این کلیدواژه به گوگل شناخته شدند داخل نتیجه خیز وجو شما رفعت می آیند. پس مراقب باشید و از سرچ مواردی که می دانید حال خوب شما را بد می کنند خودداری کنید.

۳. مواردی که شما را بوسیله دردسر می اندازند!

تو همه کشورها محدودیت هایی درباره  سرچ برخی از موارد، وجود دارد که ممکن است شما را به دردسر بیندازند. بهتر است بدانید گوگل از طریق جی میل برای شما شخصی سازی می شود و این یعنی هر چه را که تاکنون در گوگل سرچ کردید به عنوان تاریخ شما ذخیره دارد. حالا اگر  جرم و جنایتی ناخواسته در وفاق با موضوعاتی که سرچ کردید انجام دهید، این تاریخچه احتمال سرود قبلی و کسب آگاهی بیشتر شما در ارتکاب آن منکر را از کار افتادن می کند.

۴. مشکلات پوستی

داده های گوگل متاسفانه از فیلتر راستی آزمایی رد نمی شوند و به همین برهان اگر سایت معرفی شده شایان اعتماد نباشد، هیچ متباعد نیست که اطلاعات دچار دگرگون سازی علمی شده باشند. مشکلات پوستی یکی از مرسوم ترین مواردی است که ما در گوگل سرچ می کنیم، گاهی چنان مشکل را حاد مدال می دهد که ما از نگرانی خواب مان نمی سرما و گاهی غصه برای مشکلات جدی، چند ماسک خانگی اندرز می کند. 

۵. نشانه  مصیبت

موتور ضربان وجوگر گوگل پزشک حلق! چنانچه تیر ای از درد تو خود عاطفه می کنید به یک پزشک مجرب مراجعه کنید و خاطر خود را با برخی از داده های بی اساس گوگل ملول نکنید. مقدور است یک دل درد میسر را که فقط با کمی محلول غلیظ قندی دارویی نعنا تداوی می شود نشانه ای از عطارد روده بشناسد و معلومات غیرواقعی دیگری درون اختیارتان بگذارد.

ترجمه از ایرنا