۵ موردی که اگر در گوگل سرچ کنید پاسخ سهو می گیرید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ریدرز دایجست، گوگلموتور خیز وجوگری است که پاسخی از خود به شما نمی دهد؛ بلکه اطلاعاتی را که مردم ها داخل اختیار او استراحت دادند، برای شما گردآوری می نرم. بوسیله این دلیل که ربات ها و ماشین ها بدون از درک و شعور انسانی هستند، گوگل تو برخی موارد نه تنها بوسیله ما کمک نمی کند؛ بلکه مشکلات اضافی همچنین درست می کند. درون این مطلب با ۵ موردی که نباید در گوگل سرچ کنید آشنا شوید.

۱. گوگل ترنسلیت

اگر از گوگل ترنسلیت استفاده کرده باشید، شاید متوجه جمله بندی معیوب و حاضر بودن درک موضوعی ترجمه گوگل شده باشید. جالب است بدانیم برخی از جملات معنای سلبی می دهند بدون اینکه فعل منفی درون آن بوسیله فرمان رفته باشد. موتور ترجمه گوگل به دلیل لیس درک اقدام واژه نامه و نقص گرامری برازنده اعتماد حلق و توصیه می شود برای برگردان  مطالب اساسی و حیاتی از گوگل استفاده نکنید.

۲. مواردی که شما را آشفته می درنگ!

بخاطر مثال، امکان پذیر است واژه «کرونا» شما را آشفته بطی ء. اگر کرونا کلمه موجود درون عموم ای باشد که سرچ می کنید، تمام مطالب و داده هایی که با این کلیدواژه بوسیله گوگل شناخته شدند داخل حاصل جست وجو شما فراز می آیند. پس مراقب باشید و از سرچ مواردی که می دانید حال خوب شما را کریه می کنند خودداری کنید.

۳. مواردی که شما را بوسیله دردسر می اندازند!

تو همه کشورها فردی هایی درباره  سرچ برخی از موارد، وجود دارد که مقدور است شما را به دردسر بیندازند. بهتر است بدانید گوگل از شیوه جی صدای زیر مردانه بخاطر شما انحصاری سازی می شود و این یعنی هر چه را که تاکنون داخل گوگل سرچ کردید به عنوان تاریخچه شما ذخیره دارد. زمان حال اگر  معصیت و جنایتی ناخواسته در مناسبت با موضوعاتی که سرچ کردید ایفا دهید، این تاریخچه ظن نیت سابق و تصرف آگاهی بیشتر شما درون انجام آن جرم را اثبات می کند.

۴. مشکلات پوستی

داده های گوگل متاسفانه از فیلتر میانه روی آزمایی رگه نمی شوند و به همین دلیل اگر سایت معرفی کردن شده سزاوار سرزنش اعتماد نباشد، هیچگاه پرت تراشیدن که داده ها دچار تحریف علمی شده باشند. مشکلات پوستی یکی از مرسوم ترین مواردی است که ما در گوگل سرچ می کنیم، گاهی چنان مشکل را حاد نشان می دهد که ما از نگرانی خواب مان نمی سرما و گاهی بی قراری برای مشکلات جدی، چند ماسک خانگی توصیه می درنگ. 

۵. تیر  مصیبت

موتور نبض وجوگر گوگل پزشک نیست! چنانچه نشانه ای از درد تو خویشتن احساس می کنید به یک پزشک مجرب مراجعه کنید و اندیشه خود را با برخی از داده های بی شالوده گوگل مکدر نکنید. امکان پذیر است یک قلب درد ساده را که فقط با اندکی عصاره نعنا تداوی می شود تیر ای از عطارد روده بشناسد و مفروضات غیرواقعی دیگری داخل اختیارتان بگذارد.

ترجمه از ایرنا