ماجرای رو کم کنی نوازنده ایرانی مقابل ملکه انگلستان

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از نامه خراسان، یکی از نی نوازان اسمی ایرانی، نایب اسدالله اصفهانی است که استادان مشهوری مانند حی یاد حسن کسائی، با یک واسطه، شاگرد او بوده اند.

مباشر اسدالله نوازنده محبوب ناصرالدین شاه قاجار تیمار بود. شاه تمام نوازندگان درباری خویشتن را «عمله نشاط» می نامید؛ به جز نایب اسدالله که وی را «آقا» خطاب می کرد. کارپرداز ابداع کننده گوشه «بغدادی نایب» است و شهرت دارد که چون نی را به جوهر می گذاشت و نواختن آغاز می کرد، در و خرابه به صدا در می آمد و انسان و وحوش یک خالص از خویشتن بی خویشتن می شدند.

به همین دلیل، ناصرالدین شاه قاجار، نایب اسدالله را با خود به سفر فرنگ برد؛ بی قراری برای شنیدن ساز و هم بخاطر به عارض کشیدن هنر او نزد اروپایی ها. از قضا هنگامی که سلطان قاجار واقف انگلیسشد و بوسیله ملاقات ملکه ویکتوریا رفت، عید موسیقی در لندن برقرار بود و شاه ایران، از لفظ ملکه به این جشنواره طلبیدن شد.

بدیهی است که ارکسترهای متعدد و نوازندگان موفق دست اروپایی، چنان جذابیتی داشت که ناصرالدین شاه را مبهوت خود کرد؛ اما او، پس از فرجام برنامه ها، از ملکه خواست تا به نی نواز همراهش نیز، اجازه ادا بدهند. آن گاه رو به لله نایب اسدالله کرد و خواست تا نی نوازی کند.

لحظاتی بعد، تالار محل برگزاری جشنواره، در سکوتی بهت آور فرو رفت و نت های موسیقی مستند ایرانی، با نفس گرم نایب جان گرفت. هنگامی که استاد ایرانی، نی را از گوشه لبش برداشت، تشویق های پیاپی حضار، مدال داد که دلبری نایب با ساز ایرانی، فرمان خودش را کرده است. ویکتوریا که بوسیله شدت شیدا نی نوازی مباشر شده بود، بوسیله مراعات قدردانی از وی، گردنبند خود را تقدیم هنرمند ایرانی کرد.