چرا در روزهای تعطیل خسته تیز هستیم؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، خیلی از ما مستقر وقتی که تعطیلات جشنواره شروع می شود، درمانده می شویم و حیرت می کنیم که با حیات اینکه استرس ها و فعالیت های شغلی ما کاهش یافته است، ولی بوسیله مراتب ناتوان نم هستیم. احتمالا برای شما جالب باشد که دلیل آن را بدانید. پس این مطلب را بخوانید.

مشکلات معده

در ایام تعطیلات اغلب ما بیش از حد معمول تمایل به اسقاء کردن داریم. بیش از کمیت می خوریم و غذاهای متنوعی را هم امتحان می کنیم. به گفته جستجوگر خواب دانشگاه مرکزی کویینزلند، هیجان درون دستگاه گوارش می تواند قاتل رویا باشد. غذاهای پرادویه و فلفل ها هم مشکلات زیادی را بخاطر معده ما ایجاد می کنند.

هر چیزی که باعث رفلاکس خواه سوءهاضمه شود ممکن است به طور غیر مستقیم رویا شما را بر بی آرامی بزند. همچنین اگر غذای بسیاری تندی را زده اید که به آن طریق ندارید، ممکن است بر خواب شما اثر سلبی داشته باشد.

دسرها و شیرینی  قبل از رویا

قند بیش در انتهای شب باعث تنقیه انرژی بوسیله بدن شما می شود. درون این حالت ممکن است شما دچار بی خوابی شوید و این حالت مقدور است یک ساعت به طول بینجامد. بنابراین بهتر است از کربوهیدرات های پیچیده بوسیله جای عسل استعمال کنید.

چرت زدن  تو کشش روز

وقتی مجبور نیستید روز خویشتن را به کار بگذرانید، یکی از کیف بخش ترین کارها می تواند بی راه کوتاه عصر یا بوسیله قول معروف قیلوله باشد. بدن ما در طول سال ساعت بیولوژیکی خود را پیدا کرده است. بوسیله همین علت است که هنگامی که در طول سال می خواهیم متجاوز از حد اندوه بخوابیم، ناکام می شویم و مشابه روزهای دیگر از خواب برمی خیزیم.  آرامش حاصل از تعطیلات و چرت های میانه روز این زمانه را پیاده شدن هم می زند و شما امکان پذیر است بسیار از حد بخوابید. این تغییرات خواب شما داخل طول شب را تضعیف می کند و خواب بی چونی و در نتیجه خستگی بیشتری را برای شما ایجاد می نرم.

فعالیت های بیش از حد داخل عروج

شما در تعطیلات ممکن است قصد سفر بوسیله مناطقی را داشته باشید که به علت فشردگی برنامه ها خسته شوید. احتمالا دیر بخوابید و کل روز در حال پیاده روی باشید. نباید برنامه ریزی شما بوسیله گونه ای باشد که داخل تعطیلات در خدمت سفر درآیید. پایدار است که نوروز امسال در محدوده ایران سفرها به علت شیوع کرونا منع شده است، اما این عامل از عوامل کلی برای خستگی درون روزهای تعطیل سال نو است و به همین موجب ذکر می شود.

امتداد زیاد از حد فعالیت های شغلی

در طول تعطیلات متجاوز از معادل تو حال پاسخگویی به ایمیل های کار و ارتکاب کارهای شغلی خویشتن هستید. در این حالت نه تنها تعطیلات خود را متروک می کنید، بلکه استرس زیادی را به خویشتن متوجه می کنید. این عامل می تواند باعث دامن زدن بوسیله خستگی داخل شما بشود.

بنابراین به اندازه کافی بخوابید. سعی کنید بدن خود را زیاد از حد در رویا بی زیبایی نکنید تا چونی خواب شما کمتر و تو نتیجه خسته نشوید. بیش از کمیت تنبل نباشید. همانطور که قرار بسیار رادیکال است ولی بدن شما برای مقابله با استرس و احساس زنده بودن، به فعالیت نیاز دارد. بنابراین در خواب و آرامش زیاده روی نکنید. سعی کنید ورزش را به عنوان یک عادت جدید گزینش کنید. تعطیلات را در خدمت آرامش خود قرار دهید و از مشغولیت ها نهایت کاربرد را بکنید تا بخاطر بازگشت به کار قدرت بیشتری پیدا کنید.