ساعت طرز کار بالا استاندارد بازدهی را کاهش می دهد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از بلومبرگ،  در حال حاضر، حکم بیشتر، لزوما مولود بهتری را به بار نمی آورد.  آخرین مطالعات ادا شده توسط دانشگاه استنفورد نشان داد، زمانی که کارمندان، زیاد از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند، مدل نصیب وری آنها کاهش روبرو می یواش.

بر اساس این گزارش فاحش شد که آمریکایی ها ۱۷۸۶ ساعت و ژاپنی ها ۱۶۸۰ ساعت بوسیله صورت سالانه کار می کنند، اما مدل بهره وری هر دو ناچیز از آلمان، که ساعات کاری شهروندان آنها بسیار کمتر از دیگران بوده (۱۳۶۳ شایسته کردن در سال)، است.

متناسب ذکر است که بهینه راه حل برای معضل ساعات مفید زیاد، این است که کارفرمایان کامل تلاش خود را برای دنج نگاه داشتن ساعات کاری ادا دهند.