۷ راز شگفت آور درباره محصولات فروشگاه های مواد غذایی که نمی دانستید

به گزارش همشهری آنلاین، متعاقب معلوم بزک کرده وافر از فروشگاه های مواد غذایی به ویژه دشت و سبزی فروشی های مدرن اسراری نهانی است که دانستن آنها نگرشمان را بوسیله این نوع فروشگاه ها و نحوه تدارک محصولاتشان مبادله می کند. «ریدرز دایجست» تو یکی از مطالبش پرده از این اسرار برداشته است که در ادامه می خوانید.

۱- زمان تولید محصولات قدیمی تر از آن است که فکر می کنید

فصل برداشت سیبپاییز است، پس چرا می توانید ابتکاری آن را اواسط تابستان در سوپرمارکت ها پیدا کنید؟ متین گمان زدید، سیب ها داخل فصل برداشت خود چیده می شوند، منتها به انبارهای مخصوص نگهداری برده می شوند و به آنها سموم دفع آفات و مواد شیمیایی نگهدارنده زده می شود. زمان خارج از فصل نیز به بازار عرضه می شوند که یعنی شما درواقع ۱۰ ماه بعد از چیده شدن، سیب را مصرف می کنید.

۲- محصولات شسته شده کارخانه ای آماده استعمال نیستند

بسیاری از کارخانه ها با این کود که کاهویا توت فرنگیشسته شده و آماده کاربرد است، محصولات خود را می فروشند؛ به آنها اعتماد نکنید. ممکن است محصولات ارائه شده شسته شده باشند ولی بوسیله معنای متناسب مصرف بودن آنها زدودن. خبط در پروسه تولید امری غریزی است و همین موضوع یعنی محصولات تولیدی از نظر تمیزی و نظافت تو شست وشو شایان اعتماد نیستند. محتویات در ظروف و کیسه ها باید در خانه شسته شوند، در مقابل حتی اگر گفته شود که آنها از قبل شسته شده اند، اما بوسیله همان دلیل اشتباه احتمالی در پروسه تولید همیشه این سیاق نیستند. یکی از خانم هایی که همسرش در سبزی فروشی کار می کند، می گوید همیشه همسرش او را ملزم می کند علیه ها و سبزیجات را پیش از کاربرد بشوید و ادامه می دهد: همه محصولات واقعا جنب هستند و بعد از بیرون کشیدن آنها از ظرف، دست های او سیاه می شوند.

۳- بعد از برداشت نیز از سموم دفع آفات کاربرد می شود

مرکبات غیرارگانیک، به ویژه پرتقال، نه عزب طی فرایند رشد سم پاشی می شوند، بلکه برای حفظ شادابی و طراوت ظاهری به سموم تهی سازی آفات آغشته می شوند.

۴- محصولات از شر خزندگان درون امان نیستند

ثابت قدم است که طی حمل ونقل و پس انداز سازی روی محصولات پوشش محافظ می کشند، اما این فقره همیشه با اشکالاتی روبه رو است و از محصولات بوسیله دهش مراقبت نمی شود و ممکن است جوندگان روی آنها خزیده باشند و از شر عنکبوت، غوک و مگس نیز تو امان نمانده باشند، بنابراین بوسیله تمیزی آنها اعتماد نکنید و همیشه محصول خریداری شده خود را بشویید.

۵- انتزاعی ارگانیک به معنای عاری از سموم دفع آفات نیست

همگی مان بوسیله طور طبیعی تمایل داریم از محصولات ارگانیک استفاده کنیم، چراکه فکر کردن می کنیم می توانیم ثمر و سبزیجات عاری سموم دفع آفات بخریم. غالبا به لغزش فرض می کنیم که ارگانیک مساوی است با استفاده نکردن از سموم خالی کردن آفات داخل پروسه تولید محصول، ولی در واقعیت این گونه نیست. بیشتر کاربرد کنندگان فکر می کنند اسقاء کردن محصولات ارگانیک عاری شست وشو اشکالی ندارد، در حالی که ارگانیک بودن مجوز حذف وهله شست وشوی محصولات را صادر نمی نرم.

کشاورزی ارگانیک به دلیل تماس نزدیک با کودهای طبیعی شبیه کودهای دامی و کاربرد از سموم دفع آفات نگرانی های مربوط بوسیله ایمنی مواد غذایی را افزایش می دهد

۶- محصولات قبل از رسیدن به قفسه های فروشگاه ها چک نمی شوند

شاید تعجب کنید اگر بدانید تعداد زیادی از محصولات تولیدی قبل از این که به دست مصرف کننده برسند، سیلی نمی شوند. بسیاری از آنها بوسیله معنای واقعی کلمه مستقیم از راسته به فروشگاه مواد غذایی می آیند. اگر خیال می کنید سیب، آووکادو خواه زردآلو قبل از بسته بندی و محموله آنها از باغ ها شسته می شوند، سخت داخل اشتباهید. بوسیله عنوان مثال، هیچگاه نوع جهیز بهداشتی برای نظیف کردن و پردازش توت قبل از رسیدن بوسیله دست مشتری وجود ندارد.
 

۷- محصولات نو معمولا انتهای هيئت دولت ها گذاشته می شوند

چنانچه ابتکاری ترین ثمر ها و سبزیجات را می خواهید معمولا باید قسمت های انتهایی قفسه ها را جست وجو کنید. محصولاتی که تاریخ انقضایشان نزدیک است در قسمت جلو قفسه ها چیده می شوند.