ماجرای فراخوانی مشتری با عرضه ادوات و تصاویر نامتعارف درون کرج

مهربانی نوشت: میراسماعیل صدیق در خصوص کشف پوشاک، وسایل و یا زیورآلات نامتعارف در برخی واحدهای صنفی شهرستان کرج که پیاده شدن وری فداکار از این اجناس آرم و یا نمادهایی از چابک پرستی حیات دارد، اظهار کرد: در ماخذ مقابله با عرضه این طور شکل ها و یا ابزاری همگی روزه بازرسان اتحادیه پوشاک بازدیدهایی از واحدهای صنفی زیرمجموعه انجام می شود که مشتمل پیاده شدن بررسی مواردی است که درون این فروشگاه ها ارائه می شود و یا درون ویترین ها نمایش داده می شود.

وی اصرار کرد: تو بر بازرسی های روزانه بازرسان اتحادیه پوشاک، دایره نظارت به خشکی امدن اماکن عمومی نیز به قیافه هفتگی و ماهانه بازدیدهای خود را از واحدهای صنفی ارائه کننده پوشاک انجام می دهد.

رئیس اتحادیه پوشاک فروشان کرج افزود: فروشندگانی که رفتار بوسیله معامله پوشاک و یا وسایلی با نماد چابک پرستیمی کنند، اغلب نسبت به این موضوع ناآگاه بوده و اطلاعی از طرح تلاقی هيئت قانونگذاری اصناف و موسسه نظارت بر اماکن با عرضه چنین اجناسی ندارند، آنها تو بیشتر موارد فروشندگانی هستند که بوسیله تازگی وارد عرصه کار شده اند و از ممنوعیت فروش این اجناس وقوف ندارند.

صدیق با اشاره به این که داخل سیلان بازرسی های مستمر اتحادیه پوشاک فروشان کرج این نوع شکل های نامتعارف و یا ابزار و زیورآلات شیطان پرستی از واحدهای صنفی عرضه کننده جمع آوری می شود، افزود: داخل این میان هستند فروشندگانی که علیرغم تذکرات مکرر ما باز هم اصرار بر عرضه این سنخ اجناس دارند که تو این صورت واحدهای صنفی این افراد پلمب می شود.

وی با تاکید به خشکی امدن این که بازرسان اداره بی مو تعزیرات حکومتی استان البرزنیز در گشت های مشترک با اداره نظارت بر اماکن عمومی حضور دارند، گفت: تو این بازرسی ها در صورت مشاهده عرضه پوشاک نامتعارف درون واحدهای صنفی علاوه بر پلمب، اتخاذ جریمه و معرفی به مراجع قضایی برای این واحدهای صنفی عزیمت می شود.

مهتر هم گذاری پوشاک فروشان کرج ابرام کرد: درون قالب نظارت ماتم های مشترک تعزیرات حکومتی و دایره نظارت پهلو اماکن عمومی، اگر اجناس کشف شده از واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک به عارض قاچاق باشد که سرگشاده جرائم کالای قاچاق نیز می شود و اگر موارد منکراتی باشد بوسیله مراجع قضایی معرفی شده و برای آنها جرائم منکراتی شمارش می شود.

صدیق با اشاره به این که گاهی فروشندگان بوسیله دلیل جلب خریدار لباس هایی با نقش و نگار نامتعارف تو ویترین ها عرضه می دهند و این درون حالی است که از ممنوعیت عرضه آن درون راسته اطلاعی ندارند، افزود: نمایش تاج گیس، روبنده بالماسکه، گردنبند و دیگر وسایلی که نمایشی از جلد پرستی و یا نمادی از فرقه هاست گاهی داخل ویترین های پوشاک فروشان عرضه می شود که در نظارت ها این موارد متخلف را جمع آوری می کنیم و جلوی خرید آن گرفته می شود.

رئیس هيئت قانونگذاری پوشاک فروشان کرج افزود: تو این میان نظارت پهلو مزون های لباس بخش مهمی از فقره است، یکسری از این مزون ها از اتحادیه پوشاک مجوز فقره دارند و شیوه مند هستند، اما پافشاری ما پهلو بازرسی از واحدهایی است که داخل مسکن ها و یا مکان های انحصاری رفتار به برگزاری شوی لباس و بیع اجناس ممنوعه دارند اینها از بازرسی ها مخفی هستند در حالی که مرتکب خلاف شده اند.

صدیق عنوان کرد: برپایی بسیاری از مزون ها و یا شوهای لباس در واحدهای آپارتمانی و بناء های مسکونی عاری قبض مجوز از هم گذاری پوشاک است، به همین دلیل عزب از روال تبلیغات این مزون ها در فضای مجازی، تو سطح معابر و خیابان ها و یا انتصاب تبلیغات در آسانسورها از وجود این طور مکان هایی فاتحه می شویم، برای ادخال بوسیله این جا های ارائه و معامله لباس و بازرسی از آن بوسیله بینایی حکم داداستانی لازم است.

وی در بخش دیگری در خصوص آمار واحدهای صنفی ارائه کننده پوشاک داخل کرج که امسال سرکشی داشته و پلمب شده اند، بیان کرد: این آمار به صورت هفتگی متجاوز از سه تا چهار مورد و تو یک ماه این آمار به حدود ۲۰ مورد هم می رسد و موارد تخلف این واحدها به عدم جواز کسب، نداشتن کارت مباشرت، سرکشی فروش اجناس نامتعارف و… است.

رئیس انجمن پوشاک فروشان کرج در سرانجام تاکید کرد: مسئله ابتیاع پوشاک امری مهم است؛ برای اینکه با فرهنگ جامعه ارتباط دارد و هرجا تخلفی در این مورد مشاهده شود موسسه اماکن با اعمال قانون در این تک ورود می کند.