مدل سازی دفتر امر آکتا، نمایندگی شیکاگو

مفروضات کلیشرکت طراح: هورن دیزاینکارفرما: آکتامتراژ: ۳۷۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: شیکاگو، قریه ایلینوی آمریکا

آکتا شرکتی واقع در شیکاگو، دهات ایلینوی آمریکا است که داخل زمینه ی مشاوره به صاحبان کسب وکارهای متنوع فعالیت می کند. آکتا نقشه کشی دفتر مرکزی خود را به شریک شدن هورن دیزاین ودیعه است که درون سوابق کاری این مشارکت می نبوغ به مدل سازی دکه امر پینترست اشاره کرد.

دفتر فقره آکتا از متراژ ۱۶۷۵ متر مربع برخوردار است. بوسیله دلیل اینکه مشتریان آکتا را افراد ثروتمند و صاحبان مشاغل تشکیل می دهند هورن دیزاین سعی کرده به جای طراحی محیط اداری، به جانب طراحی محیطی لوکس برود.

در مرکز دفتر کار آکتا، اتاق های شیشه ای حیات دارد که کارمندان آکتا بتوانند با مشتریانشان صحبت کرده و به آنها مشاوره دهند. درون تمام قسمت های دفتر می نبوغ حجمی از فام های متضاد را مشاهده کرد که زیبایی خاصی نیز بوسیله دفتر کار آکتا داده است.

نیز محیطی برای سرگرمی تو نظر گرفته شده است. مرام هورن دیزاین از طراحی محیط سرگرمی، ابداع صمیمیت بیشتر میان کارمندان است.

آنچه بیشتر از هر چیز در نقشه کشی دکه فقره آکتا طلبیدن توجه می کند فرق طولانی هر بخش از دفتر نسبت به پاره های دیگر است. این تفاوت تنها در ابزار استفاده شده نیست، بلکه هر بخش از المان ها و مواد مختص به خود به حکم بازداشت شده است.

داخل ادامه نگاهی بوسیله تصاویر پژمان شده از دفتر کار آکتا خواهیم انداخت:

بیشتر بخوانید:همگی از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز حیات دارند؟محیط امر باز بستگی و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده فضا های کاری چگونه است؟زیباترین دفاتر کارگر دنیا درون سال ۲۰۱۸طراحی دفتر فقره Slack؛ تورنتو