چرا معماران طراحان تجربه کاربری چیره دستی می شوند

معمارها را می توان نامزدهایی بزرگوار بخاطر فعالیت داخل زمینه طراحی تجربه کاربری (UX) قلمداد کرد.  گاوین جونز، معمار و طراح محصول بی جنبش سان فرانسیسکو، در همین راستا می گوید معمارها می توانند امر مدل سازی کند افزار را بهتر از هر فرد دیگری عمل دهند. وی می گوید:یک معمار کارآموخته ،دنیای دوره خود را کنار بن اصولی طراحی کند که هزاران سال تکامل در پشت آن ملبس است. هویت کمی و شیوه و شکل دادن به یک فرهنگ، مهارتی است که تمامی حواس مردم را گرفتار می بطی ء و به درکی ژرف از چگونگی تعامل مردم با محیط پیرامونش نیاز دارد.

شاید آن دسته از معمارهایی که اینجا راجع بوسیله آن ها صحبت می کنیم؛ یعنی معمارهای سازمانی، در دریافتن چگونگی تعامل آدم با محیط پیرامون خود بسیار ماهر باشند. داخل واقع می استعداد آن ها را بهترین گزینه ها برای تبدیل شدن به طراحان چیره دست امتحان کاربری دانست. جونزبا اشاره بوسیله فراگیر شدن گسترده این ذهنیت در دنیای دیجیتال، می گوید:ما به عنوان معماران سازمانی، با کندوکاو محیط های جدید خلق شده توسط نرم افزارها به فرصت های جدیدی بخاطر شکل اعطا کردن بوسیله دنیای مجازی دست فاحش کرده ایم.

ویکی پدیا در تمجید معماری مستخدم آورده است:معماری سازمانی چارچوبی برای تببین، هماهنگ سازی و همسوسازی کلیه فعالیت ها و عناصر راه اندازی در علت نیل به اهداف راهبردی دایره است. داخل این نوع معماری، معمار با سیستمی مواجه است که اجزای آن اغلب غیر فیزیکی، غیر شایان لمس و مفهومی هستند و روابط حاکم پیاده شدن آن، منبعث از روابط و ادب کار کننده و انسانی است.

بنابراین با در دید گرفتن تعریفی تمامیت برنده از معماری که غصه معماری مسکن و بی آرامی معماری حقوق بگیر را دربرگیرنده می شود؛ نگاهی می اندازیم بوسیله دلایل جونزبرای ایده آل بودن سیاق فکر کردن مبتنی به خشکی امدن معماری بخاطر مدل سازی امتحان کاربری.

جونز می گوید:فرآیند طراحی در معماری و طراحی امتحان کاربری متجاوز شبیه است و یک معمار برای طراحی مناسب تمامی اجزاء، می داند که اول باید مسئله را بوسیله طور کامل درک نرم. نیز او می داند که بخاطر ایجاد محصول نهایی چگونه باید عناصر مختلف را کنار تیمار بچیند.

معمارها همچنین می دانند که چگونه اصول حمایتی را در مدل سازی های خویشتن بگنجانند. آن ها می دانند که نباید از نیازها و اهداف افرادی که قرار است با هوا مورد رویت تعامل داشته باشند، غافل شوند.

جونز داخل ادامه می افزاید:معمارها چشم اندازهایی تازه و بدیع را بوسیله طراحی ها اضافه می کنند. از این رو طراحان تجربه کاربری را می توان معماران دنیای دیجیتالقلمداد کرد و بی شک وابستگی آن ها با معماران باعث تبادل تجارب و انتقال آموخته ها میان آن ها خواهد شد. علاوه بر این معمارها دارای پیش زمینه فنی هستند و خیر عزب با مؤلفه های یک بطی ء ابزار بیگانه نیستند، بلکه با نحوه چیدمان آن ها در بر بی قراری نیز آشنا هستند.

جونز با اشاره به آگاه وجود داشتن معماران از نیازهای انسان می افزاید:این برای طراحان امتحان کاربری هم مصداق دارد. آن ها نیز باید از علایق کاربران آگاه باشند تا بتوانند بی میانجی نیازهای آن ها را بشوند و خواسته هایشان را دریافتن کنند.

در نهایت جونز بر این اعتقاد است که معمارها می دانند چگونه نقش نوآوری را در طرح های خویشتن پررنگ کنند؛ درست همان چیزی که مراد می جوی یک طراح امتحان کاربری هیچ گاه از آن غافل نشود. وی به عنوان کلام سرانجام می گوید:یک معمار بسان یک طراح تجربه کاربری برای ایجاد نوآوری بوسیله باهم اتحاد کردن گروهی احتیاج دارد و نباید از طراحی عناصر جدید هراس داشته باشد؛ حتی چنانچه آن عناصر خلاف ذائقه عامه بوسیله دیدن برسند.

 بیشتر بخوانید:آموزش نقشه کشی امتحان ی کاربری؛ تقدیر یازدهم: معرفی آخرین روندهای طراحی UXآموزش طراحی تجربه ی کاربری؛ تقدیر دهم: طراحی دکمه هاآموزش نقشه کشی تجربه ی کاربری؛ قسمت نهم: طراحی برای موبایلآموزش نقشه کشی امتحان ی کاربری؛ قسمت هشتم: طراحی تعاملآموزش مدل سازی تجربه کاربری؛ سرنوشت هفتم: پرسونای کاربر