طراحی دفتر حکم آکتا، نمایندگی شیکاگو

مفروضات کلیشرکت طراح: هورن دیزاینکارفرما: آکتامتراژ: ۳۷۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: شیکاگو، ایالت ایلینوی آمریکا

آکتا شرکتی واقع داخل شیکاگو، بخانه برگشتن ایلینوی آمریکا است که در بنیاد ی مشاوره بوسیله صاحبان تصرف وکارهای متنوع فعالیت می بطی ء. آکتا طراحی دفتر مرکزی خود را به همدستی هورن دیزاین ودیعه است که تو سوابق کاری این شرکت می نبوغ به طراحی دفتر کار پینترست اشاره کرد.

دفتر فقره آکتا از متراژ ۱۶۷۵ متر مربع برخوردار است. بوسیله دلیل اینکه مشتریان آکتا را افراد دارا و صاحبان مشاغل تشکیل می دهند هورن دیزاین مجاهدت کرده به جای نقشه کشی محیط اداری، به سمت طراحی محیطی لوکس برود.

در مرکز دفتر کار آکتا، اتاق های تیغ ای وجود دارد که کارمندان آکتا بتوانند با مشتریانشان صحبت کرده و بوسیله آنها مشاوره دهند. در کامل قسمت های دفتر می توان حجمی از اثر جزیی های متضاد را مشاهده کرد که نظم خاصی همچنین بوسیله دفتر کار آکتا داده است.

نیز محیطی برای سرگرمی در دید گرفته شده است. شعار هورن دیزاین از طراحی فضا سرگرمی، خلق سرسپردگی بیشتر میان کارمندان است.

آنچه بیشتر از هر چیز در طراحی دفتر کار آکتا جلب توجه می کند تفاوت کامل هر بسرنوشت شوم دچار کردن از دکه نسبت به بخش های دیگر است. این مغایرت عزب در افزار استفاده شده نیست، بلکه هر بخش از المان ها و مواد مختص بوسیله خویشتن بوسیله کار درگیر شده است.

در ادامه نگاهی به تصاویر گرفته شده از دفتر فقره آکتا خواهیم انداخت:

بیشتر بخوانید:محیط امر باز ارتباط و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده هوا های طرز کار چگونه است؟زیباترین دفاتر کاری دنیا در سال ۲۰۱۸طراحی دکه کار Slack؛ تورنتوطراحی دفتر فقره ادوبی؛ لندن