طراحی دکه کار KMAG، شعبه لیوبلیانا اسلوونی

معلومات کلیشرکت طراح: Krageljکارفرما: KMAGمتراژ: ۱۱۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۵مکان: لیوبلیانا، اسلوونی

KMAG صیت شرکتی است که در زمینه‌ی فروش اتومبیل فعالیت می‌کند. کمپانی مذکور شعباتی در کشورهایی نظیر اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو، آلبانی و ایتالیا دارد. KMAG در سال ۲۰۱۵ بازطراحی شعبه‌ی لیوبلیانا، اسلوونی را بوسیله شرکتی به صیت Kragelj سپرده است. مساحت این دفتر امر ۱۱۰۰ متر مربع است.

داخل شعبه‌ی لیوبلیانا بخاطر هر دپارتمان، فضا فرمان مستقلی در نظر گرفته شده بود. همین امر باعث می‌شد کارمندان به‌ندرت با همکارانشان در دپارتمان‌های دیگر بازدید داشته باشند. درواقع تعامل میان کارمندان دپارتمان‌های متنوع بسیار کمتر وجود.

با بود اینکه کارمندان در یک ساختمانی کار می‌کردند، محیط کارشان در طبقات مختلف بود. همین امر باعث شده حیات بخاطر ارتباط با یکدیگر از ایمیل یا پیام‌رسان استفاده کنند. مدیران KMAG برای رفع این دشوار تو سال ۲۰۱۵ از شرکت Kragelj درخواست کردند شعبه‌ی لیوبلیانا را بازطراحی کند؛ بجهت به این مولود رسا بودند که هرچه تعامل در میان کارمندان بیشتر باشد، راندمان مفید و میزان سرسپردگی میان آن‌ها افزایش خواهد یافت.

Kragelj تمام بخش‌ها را بوسیله یک مرتبه آورده است. بخش‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و از میزهای کوچک‌تری همچنین استفاده شده است. این کار باعث شده است فضایی برای فعالیت‌های گروهی ایجاد شود و همچنین بخش‌های مانند اتاق ملاقات و اتاق قرار بوسیله کلکسیون تکثیر شود. داخل ادامه نگاهی به تصاویر گرفته‌شده از دفتر کار KMAG خواهیم انداخت.

بیشتر بخوانید:محیط کار باز وفاق و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می‌کندآینده محیط‌های کارگر چگونه است؟زیباترین دفاتر کاری گیتی در سال ۲۰۱۸طراحی دفتر کار Slack؛ تورنتوطراحی دفتر کار ادوبی؛ لندن